Fysiotherapie

Als bewegen niet meer zo vanzelfsprekend gaat en/of pijnlijk wordt, is een bezoek aan een fysiotherapeut aan te bevelen. Samen met u zoekt de therapeut naar de oorzaak van de klacht en zal een behandeling starten waardoor u zich weer beter gaat bewegen.

Bij revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte, kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het herstel.

Ook voor het voorkomen van klachten bij houding en beweging kunt u bij de fysiotherapeut terecht.

Vergoeding

Fysio- en manuele therapie worden beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Tot 18 jaar is vergoeding uit de basisverzekering mogelijk, daarna heeft u een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Per verzekeraar is de hoogte van de vergoeding verschillend. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie dan gelden de volgende tarieven:
Prestatie   Tarief
Screening
Reguliere zitting fysiotherapie

Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Toeslag uitbehandeling

Alle tarieven en voorwaarden
€ 15,00
€ 35,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 15,00

klik hier